2016m. balandžio 22-23d. Tartu vyko 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Kalbėjimo apraksija"

3-iajame Baltijos šalių kongrese sveikinimo žodį tarė Estijos logopedų asociacijos prezidentas Aaro Nursi. Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. D. Kairienė Lietuvos logopedų vardu padėkojo estams už tęsiamą logopedų kongresų organizavimo tradiciją. Susirinkusius Baltijos šalių logopedus pasveikino Latvijos logopedų asociacijos pirmininkė doc. dr. Baiba Trinite, kuri pasinaudodama proga pakvietė visus susirinkusius į 4-ąjį Baltijos šalių logopedijos kongresą, kuris vyks 2017m. pavasarį Rygoje.

Pirmoji kongreso diena buvo skirta įgytos apraksijos temai gvildenti. Estų kilmės mokslininkė Marja-Liisa Mailend (Arizonos universitetas, JAV) pasidalijo moksline ir praktine patirtimi identifikuojant ir įveikiant suaugusiųjų apraksijas. Antrąją kongreso dieną, Lietuvos logopedams jau pažįstama, dr. Anita McAllister (Karolinska institutas, Švedija) skaitė paskaitas apie vaikų kalbėjimo apraksiją, jos požymius, identifikavimo sunkumus bei įrodymais grįstus, šio sutrikimo įveikimo požiūrius, metodus. Mokslininkai iš Estijos (mag. K. Nommik), Latvijos (prof.dr. S. Tubele), Lietuvos (dr. D. Kairienė) ir Rumunijos (dr.C. Bodea-Hategan) pristatė pranešimus skirtingose šalyse aktualiais kalbėjimo dispraksijos apibrėžties, atpažinimo ar įveikimo klausimais. 

Lietuvai Baltijos šalių logopedų kongrese atstovavo 6 logopedės. Tikimės, kad sekančiame kongrese mūsų, dalyvaujančių, bus daugiau...

 

       

2016 m. kovo 17d. Rygoje (Latvijoje) vyko seminaras logopedams "Balso lavinimo strategijos"

Seminarą organizavo Latvijos logopedų asociacija. Seminarą vedė didelę patirtį turinti logopedė, Europos logopedų asociacijos vice-prezidentė iš Portugalijos Katarina Olim. Latvijos logopedžių, logopedijos ir muzikos pedagogikos studentų gretas papildė ir Šiaulių universiteto dėstytojos dr. D. Kairienė ir dokt. S. Daniutė bei Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) 3 kurso studentės. Seminare pristatyta balso trakto anatomija ir balso susidarymo fiziologija, balso charakteristikos, išskirti veiksniai, turintys įtakos balso kokybei. Praktinėje seminaro dalyje buvo demonstruojami pratimai taisyklingam kvėpavimui mokyti, kaklo, ryklės raumenims stiprinti / atpalaiduoti, rezonavimui ir artikuliacijai tikslinti. 

 

    

2015m. spalio 24d.  Rygoje (Latvijoje) vyko Baltijos šalių logopedų asociacijų pirmininkų susitikimas. 

Susitikime dalyvavo Baltijos šalių logopedų asociacijų pirmininkai Aaro Nursi, Baiba Trinite ir Daiva Kairienė. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tolesnių Baltijos šalių logopedų kongresų koncepciją; aptariami 3-iojo Baltijos šalių logopedų kongreso, kuris vyks 2016m. balandžio 22-23d. Tartu, Estijoje, organizaciniai klausimai; svarstomos glaudesnio logopedų asociacijų bendradarbiavimo perspektyvos.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com