Asta   Lipnickienė 34-erius metus dirbanti logopede su ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais ar suaugusiaisiais, turinti vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją, savo profesinės veiklos prioritetu laiko kompleksinį komandinį darbą veido nesuaugimų gydyme. Logopedė taiko savitą metodinių priemonių sistemą vaikų / suaugusiųjų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti - Forbrain ausines vaikams ir suaugusiesiems.

Lipnickienė aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose, projektuose: Tarptautinis multicentrinis projektas Baltic Cleft Network (Vokietijos Rostoko universiteto, Latvijos, Estijos ir Lietuvos nesuaugimų komandos); projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“; Tarptautinis projektas European Clef Organization „Early Care Training“ pagal Erasmus+ programą; Tarpprofesinio tarptautinio seminaro „Kūdikių, turinčių įgimtą veido nesuaugimą, žindymo ypatumai ir pagalba juos auginančioms šeimoms“ dalyvė ir viena iš organizatorių; stažavosi Anglijoje.

Logopedė dalyvauja seminaruose, rengė medžiagą ir skaitė pranešimus: “Lyderystė pradiniame ugdyme; „Naujai apibrėžtas mokytojo - lyderio vaidmuo“; „Mokykla – besimokanti bendruomenė“; „Mokytojas problema ar galimybė vaiko kūrybiškumui atsiskleisti“; „Kūrybiškumo ugdymas atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius“; Odontologų konferencijoje pranešimas „Įgimtas lūpos, gomurio ir alveolinės ataugos nesuaugimas“ ir kt., pranešimai LLA konferencijose.

Dažnai vadovauja studentų praktikai, skaito paskaitas, konsultuoja studentus rašančius magistro darbus, bendradarbiauja pravedant stažuotes logopedams, siekiantiems įgyti logoterapeuto licenziją.

Logopedė ne kartą apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo departamento, VUL ŽK direktorės padėkos raštais, apie gerus sutrikimų įveikimų rezultatus rašo pacientai Klinikų atsiliepimų knygose.

Lipnickienė turi puikių lyderystės ir organizacinių gebėjimų.

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com