BALTIJOS ŠALIŲ LOGOPEDŲ KONGRESŲ MEDŽIAGA:

 • 1-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas: galimybės ir iššūkiai logopedijoje" (2014 03 21, Ryga)  KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 2-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Neurologiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai: įrodymais grįstos praktikos link" (2015 04 17, Šiauliai) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Kalbėjimo dispraksija" (2016 04 22-23, Tartu)
 • 4-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Valgyk saugiai, kalbėk drąsiai" (2017 02 24-25, Ryga) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Alternatyvioji ir augmentinė komunikaciaj: daugiau nei žodžiai..." (2018 04 26-27, Šiauliai) KONGRESO MEDŽIAGA.

 

 

     

LEIDINIAI CPLOL SKELBIAMA METŲ TEMA:

 

CPLOL NAUJIENLAIŠKIAI:

 • CPLOL veikla 2013 m. NR.1 
 • CPLOL veikla 2014 m. NR.2
 • CPLOL veikla 2015 m. NR.3
 • CPLOL veikla 2016 m. (1) NR.4
 • CPLOL veikla 2016 m. (2) NR.5
 • CPLOL veikla 2017m. (1) NR.6
 • CPLOL veikla 2017m. (2) NR.7
 • CPLOL veikla 2018m. (1) NR. 8

 

        

KITI, LIETUVOS LOGOPEDŲ ASOCIACIJOS PARENGTI IR/AR REKOMENDUOJAMI LEIDINIAI:

 • LLA (2015). Vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimas, sutrikimų diferencijavimas ir identifikavimas. METODINIS LEIDINYS.
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in children: manual // Vaikų pragmatikos gebėjimų aprašas: VADOVAS (angl.k.)
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in pre-school age children: parents interview // Ikimokyklinio amžiaus vaikų pragmatikos gebėjimų vertinimas: KLAUSIMYNAS TĖVAMS (liet.k.)
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in pre-school age children: parents interview // Mokyklinio amžiaus vaikų pragmatikos gebėjimų vertinimas:KLAUSIMYNAS TĖVAMS (liet.k.)
 • Mikčiojimo fondas (2017). Informaciniai lankstinukai: mikčiojimas. Vertė logopedė dr. V. Makauskienė.

            Patarimai kaip kalbėti su mikčiojančiuoju (1)  

            Patarimai kaip kalbėti su vaiku (2)

            Patarimai kalbantiesiems su mikčiojančiuoju (3)

            Patarimai mokytojams (4)

            Patarimai mikčiojantiesiems: pokalbis telefonu (5)

            Faktai ir mitai apie mikčiojimą (6)

 •  Informaciniai bukletai: autizmas. Parengė logopedė dr. V. Makauskienė.

               Autizmo spektro sutrikimai. Logopedas gali padėti.

               Rekomendacijos nuo A iki Z, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

 • Metodinės rekomendacijos. Parengė dr. E. Krivicaitė-Leišienė.  

           Ar vis dar baiminamasi dvikalbystės / daugiakalbystės? Metodinė rekomendacija dvikalbių / daugiakalbių vaikų tėvams.    

           Ketverių-aštuonerių metų vaikų garsų ir jų junginių tarimas žodžiuose. Metodiniai patarimai.

 • Simboliai, skirti afzijų, autizmo ir kt. sutrikimų atvejais. Parengė logopedė dr. V. Makauskienė.

           Benravimo pasas. Skubi pagalba

              Bendravimas po operacijos        

          Mano operacijos diena (skirta vaikams)

          Mano operacijos diena (skirta vaikams). Kortelės su žodžiais

          Paramedikams skirti simboliai

          Simboliai, skirti bendrauti su policija

          Simboliai, skirti bendrauti su mokyklos slaugytoja

 • Klausimynas tėvams yra skirtas nustatyti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, sesorinių pojūčių ypatumus kasdieninėse situacijose. Gauta informacija yra naudinga logopedams, specialiesiems pedagogams, psichologomas ir kitiems specialistams, planuojant individualų pagalbos planą. Parengė DIR Floor time specialistė Denis Wilson, į lietuvių kalbą vertė logopedė dr. V. Makauskienė.

             KLAUSIMYNAS TĖVAMS

 

         

 

 

    

 • Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove parengė metodinį leidinį. Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų.

  

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com