2015m. gruodžio 3 d. ŠU bibliotekoje vyko LLA mokslinė-praktinė konferencija Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo siekiama analizuoti aktualius, su vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimu susijusius, klausimus bei pristatyti Lietuvoje taikomas kalbėjimo ir kalbos vertinimo metodikas. SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotoja Lina Palačionienė ir Psichologijos skyriaus psichologė Vaida Stupurienė pagrindiniame pranešime pristatė vaikų sakytinės kalbos tyrimo metodiką "Urtės ir Motiejaus diena" ir aptarė šios metodikos taikymo galimybes. LLA Tarybos narė, Vilniaus Vaiko raidos centro logopedė Edita Sirvydaitė dalijosi patirtimi taikant Huston'o testą skirtingo amžiaus vaikų kalbai vertinti. Šiaulių miesto logopedės Sigita Denikytė, Regina Budrienė, Eglė Ivanauskaitė-Rimšė pristatė savo parengtą ir išleistą priemonę "5-7m. vaikų sakytinės kalbos vertinimas". Marijampolėje PPT dirbanti logopedė Vida Kvaraciejienė šalies logopedams pateikė metodinę medžiagą, skirtą vaikų kalbos plėtotės lygiui pradiniame ugdymo etape nustatyti.

    

Antroje konferencijos dalyje buvo siekiama pristatyti LLA narių vykdomo ir ŠMM Ugdymo plėtotės centro finansuojamo projekto Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas rezultatus. Šiaulių universiteto lekt.dr. Daiva Kairienė ir dokt. Simona Daniutė pristatė teorinę vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtį, logopedo vertinimo struktūrą, identifikuojant šiuos sutrikimus bei diferencines sutrikimų charaktersitikas. Šiaulių l/d "Žilvitis" ir PPT logopedė ekspertė Gražina Musteikienė pristatė Klausimyno vaikų kalbėjimo motorikai vertinti ir artikuliacijos sutrikimams diferencijuoti konstravimo procesą, struktūrą ir taikymo galimybes.

Projekto rezultatai, siekiant plėtoti logopedų praktiką, publikuojami Metodinėje priemonėje: VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS VERTINIMAS, SUTRIKIMŲ DIFERENCIJAVIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS

    

Konferencija susilaukė didžiulio ne tik LLA narių, bet ir daugelio Lietuvos logopedų susidomėjimo. Renginyje dalyvavo virš 400 logopedų. Visuotiniame LLA narių susirinkime, kuris vyko po konferencijos, dalyvavo tik nedidelė asociacijos narių dalis, nors jame buvo svarstomi LLA nariams itin aktualūs klausimai. 

    

Dėmesio!  Konferencijos dalyvio pažymėjimų teiraukitės miestų Švietimo skyriuose, Švietimo centruose arba Pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Daliai konferencijos dalyvių pažymėjimai išsiųsti į įstaigas. 

 

       

       

2015m. balandžio 17 d. ŠU bibliotekoje vyko 2-asis Baltijos šalių logopedų kongresas Neurologiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai: įrodymais grįstos praktikos link.

2-asis Baltijos šalių logopedų kongresas skirtas 2015 metų Europos logopedų dienai paminėti. Organizuodama 2-ąjį Baltijos šalių logopedų kongresą, Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetu bei kitų Baltijos šalių (Latvijos ir Estijos) logopedų profesinėmis asociacijomis, siekė suburti Baltijos ir kitų šalių mokslininkus, politikus, logopedus praktikus, įvairių pakopų logopedijos studijų programų studentus ir kitus specialistus, besidominčius naujausiais logopedijos mokslo tyrimais.

Kongreso tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis, patirtimi, požiūriais į neurologinės kilmės vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, rijimo, balso ir kalbos sutrikimus, jų prevenciją ir įrodymais grįstų metodų taikymą jiems įveikti.

Kongrese pranešimus įvairiomis temomis skaitė mokslininkai ir praktikai iš įvairių Europos šalių. Pirmajame kongreso posėdyje dėmesys buvo skirtas neurologiniams kalbėjimo ir kalbos sutrikimų aspektams: smegenų brandos ir kalbos raidos sąsajoms, smegenų veikla grindžiamo mokymo(si) principams atskleisti (pranešimus skaitė LSMU Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės neurologė Indrė Bakanienė, prof. dr. Sarmite Tubele iš Latvijos universiteto). Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto prof. dr. Regina Ivoškuvienė pristatė įrodymais pagrįstos logopedo praktikos ypatumus.

Antrajame posėdyje buvo diskutuojama apie vaikų kalbėjimo motorikos sutrikimus: prof. dr. Hazel Roddam iš Jungtinės Karalystės pranešime pristatė įvairius vaikų dizartrijos įveikimo požiūrius, pateikdama mokslinių tyrimų apžvalgą apie šių požiūrių veiksmingumą praktikoje; doc. dr. A. McAllister (Švedija) pranešime diskutavo apie vaikų kalbėjimo apraksijos charakteristikos ir identifikavimo problemas, sutrikimo įveikimo strategijas. Lektorė dr. D. Kairienė (Šiaulių universitetas) pranešime analizavo vaikų garsų sutrikimų grupes ir jų apibrėžtis, teorinius šių sutrikimų įveikimo požiūrius. Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centro direktorė, socialinė pediatrė dr. J. Petrulytė pranešime pristatė ankstyvosios prieškalbinių įgūdžių raidos sutrikimų diagnostikos ir pagalbos vaikams principus.

Trečiasis posėdis buvo skirtas suaugusiųjų kalbos ir balso sutrikimų įveikimui. Doc. dr. P. Rautakoski (Suomija) ir doc. dr. K. Neubauer (Čekija) pranešimuose pristatė afazijos įveikimo modelius ir metodus. Doc. dr. B. Trinite (Latvijja) apibūdino balso reabilitacijos ypatumus esant vienpusiam balso stygų paralyžiaus atvejais. Prof. dr. R. Ivoškuvienė užbaigė posėdį prisatydama tyrimo, apie logopedinės pagalbos Parkinsono liga sergantiems asmenims prieinamumą, rezultatus.

Kongreso dalyviai turėjo galimybę pateikti klausimus pranešėjams ir diskutuoti apie logopedams praktikoje kylančias aktulias problemas, susijusias su neurologinių sutrikimų atpažinimu, įvertinimu ir įveikimu. Tikimasi, kad visi kongreso dalyviai praturtino savo žinias ir turėjo galimybę formaliai ir neformaliai pasidalyti savo profesinės veiklos patirtimi.

Balandžio18d. kongreso svečiai lankėsi Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete. Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė pristatė fakulteto ir Specialiosios pedagogikos katedros veiklos kryptis, atliekamų mokslinių tyrimų temas, kuruojamas studijų programas, diskutuota apie mokslininkų bendradarbiavimo, atliekant tarptautinius mokslinius tyrimus, galimybes ateityje. 

Kongreso video: https://www.youtube.com/watch?v=_Kwcs9ube2w

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com