2019 m. kovo 7 d. Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universitetu organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe“, skirtą Europos logopedų dienai paminėti.

Konferencijos tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis apie vaikų ir suaugusiųjų balso ir sklandaus kalbėjimo sutrikimus, naujausias vertinimo ir įveikimo strategijas bei rekomenduojamas apsaugos dezinfekcines priemones specialistams, dirbantiems švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose.

Konferencijoje dalyvavo beveik 300 logopedų ir logoterapeutų iš visos Lietuvos.

Konferencijos metu įteiktas Metų logopedo apdovanojimas. Jis atiteko logopedei praktikei, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytojai dr. Ritai Kantanavičiūtei. Mokslininkė, praėjusių metų spalio mėnesį apsigynusi daktaro disertaciją, džiaugėsi garbingu apdovanojimu ir įvertinimu.

Konferencijos pabaigoje Visuotiniame Lietuvos logopedų asociacijos narių susirinkime buvo išklausyta asociacijos finansinė ataskaita už 2018 m. bei atviru balsavimu, vienbalsiai nutarta keisti LLA įstatus. Susirinkimo dalyviai supažindinti su įstatų keitimo projektu. Aptarti kiti, su įstatų keitimu susiję klausimai. Visi LLA nariai kvieičiami teikti pasiūlymus dėl įstatų keitimo iki 2019m. lapkričio 1d.  el.paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vyko diskusijos LLA narystės ir nario mokesčio klausimais. Vienbalsiai pritarta, kad visi LLA nariai bankiniu pavedimu sumoka nario mokestį iki kovo 1d. Nario mokestis 15 Eur metams. Taip pat pritarta siūlymui atsisakyti stojamojo mokesčio.

 

 

 

 

2018 m. spalio 25 d.  Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutu ir  Šiaulių universitetu, organizavo  mokslinį - praktinį seminarą „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos“.

Seminaro tikslas – pasidalyti teorinėmis ir praktinėmis žiniomis apie šiuolaikines logopedijos, logoterapijos aktualijas, sėkmingos praktikos pavyzdžiais.

Seminare pranešimus skaitė logopedė Olga Černiavskaja iš Šalčininkų raj., Jašiūnų l/d „Žilvitis ir logopedė Justina Kedytė iš Panevėžio, l/d „Kastytis“. Logopedės pristatė Lenkijos ir Italijos logopedų patirtis ir metodus, lavinant smulkiąją motoriką ir ugdant kalbinius gebėjimus. Logopedė iš Vilniaus respublikinės Žalgirio ligoninės Asta Lipnickienė skaitė pranešimą apie logopedo darbą su ausinėmis ForBrain. Logoterapeutė Ingrida Kurmanskienė iš Šiaulių respublikinės ligoninės pristatė knygą „Afaziologija: prarastos kalbos atkūrimas“. Kineziterapeutė Gabija Zotikovienė vaizdingai ir praktiškai pristatė miofunkcinės terapijos taikymą vaikams ir suaugusiems.

Seminare dalyvavo daugiau kaip 200 logopedų ir logoterapeutų iš visos Lietuvos.

Po seminaro vyko Visuotinis LLA narių susirinkimas, kurio metu R. Juškienė-Bartkė aptarė SMM darbo grupės naujienas. Išrinkta nauja LLA Taryba ir LLA Pirmininkė (Edita Sirvydaitė).

     

  

  

         

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com