2017 m. kovo 3d. Šiauliuose vyko mokslinė-praktinė konferencija "Logopedų / logoterapeutų profesinės veiklos aktualijos".  

Konferencija susilaukė didelio šalies logopedų ir logoterapeutų susidomėjimo.

Konferencija buvo skiriama  Europos logopedų dienai, t.y. kovo 6-ajai, paminėti. Renginys pradėtas LLA pirmininkės D. Kairienės šventiniu sveikinimu bei 2016-ųjų Metų logopedės apdovanojimu. Metų logopedo rinkimų komisijos vardu logopedės G. Musteikienė ir R. Juškienė pasveikino Vilniaus rajono PPT logopedę Beatą Juknevičiūtę ir suteikė jai 2016-ųjų metų logopedės vardą. Logopedė apdovanota padėkos raštu ir 100 eurų vertės prizu (steigėjas - LLA). Šiaulių miesto menininkai Jurgita ir Gediminas Stuopeliai (https://www.facebook.com/gediminas.stuopelis?fref=ts) naujos tradicijos proga Metų logopedei padovanojo keramikinę statulėlę. Dėkojame remėjams ir sveikiname metų logopedę! Kitais metais tikimasi sulaukti dar aktyvesnio organizacijų dalyvavimo teikiant paraiškas Metu logopedo vardui suteikti.  

Pagrindiniame konferencijos posėdyje D. Kairienė šalies logopedams ir logoterapeutams pristatė Lietuvos logopedų apklausos rezultatus, kurie buvo siejami su šiais aktualiais klausimais: narystės LLA reikšmė ir galimybės, LLA Tarybos veiklos kryptys, LLA renginių organizavimo kokybė ir prieinamumas, LLA vykdoma informacijos sklaida, logopedo profesijos atstovavimas ir LLA bendradarbiavimo su kitomis orgaizacijomis galimybės. Dėkojame visiems logopedams dalyvavusiems apklausoje ir aktyviai bei atvirai reiškusiems savo nuomonę, nors renginio metu pasigendadms papildomų ir konkrečiųrekomendacijų LLA veiklai tobulinti. 

Pagrindiniame posėdyje D. Kairienė ir S. Daniutė konferencijos dalyviams pristatė 2016m. LLA Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir 2017m. veiklos planą.

Džiaugiamės konferencijoje sulaukę Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojos Erikos Leiputės-Stundžienės ir Rimos Juškienės nuomonių, kuriomis išreikštas sąjungos bendradarbiavimo su LLA pageidavimas bei  paaiškintos narystės sąjungoje sąlygos ir privalumai, kurie, kaip rodo logopedų apklausos duomenys, yra itin aktualūs lgopedams. Išryškėjo pozityvi SPPC, Specialiosios pedagogijos skyriaus direktorės pavaduotojos Linos Palačionienės ir logopedės Almos Luneckienės pozicija, ateityje bendrai sprendžiant logopedams aktualius klausimus.  

Po pietų pertraukos darbas vyko grupėse: ikimokyklinio ugdymo, mokyklose dirbančių logopedų ir sveikatos sektoriuje dirbančių logoterapeutų. Jose šalies logopedai turėjo galimybę pasidalyti gerąja praktinio darbo logopedų metodiniuose rateliuose patirtimi, iššūkiais ir lūkesčiais, susijusiiais su LLA veikla. Konferencijos pabaigoje nebuvo priimti konkretūs sprendimai, tačiau manoma, kad diskusija atskleidė tolesnes LLA veiklos kryptis ir šalies logopedų interesus.

LLA Taryba labai vertina logopedų / logoterapeutų oficialias ir neformaliai išsakytas nuomones. Dėkojame visiems konfernecijos dalyviams. 

Konferencijos videohttps://www.youtube.com/watch?v=0-upme3gIr.

     

      

   

 

2016 m. spalio 25d. Šiauliuose vyko  tarptautinis seminaras "Vaikų, turinčių autizmo sindromą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija". 

LLA organizuojamas seminaras buvo skirtas logopedams, logoterapeutams, bet susilaukė didelio susidomėjimo ir kitų sričių specialistų, mokytojų bei tėvų, auginančių autizmo sindromą turinčius vaikus. 

Seminarą vedė lektoriai iš Graikijos - dr. I. Vogindroukas ir  E.N. Chelas. Lektoriai pasidalijo savo sukaupta tarptautine mokslinio ir praktinio darbo vertinant bei ugdant autistiškų vaikų socialinę komunikaciją. Seminare buvo pristatyta lektorių sukurtas šios grupės vaikų socialinės komunikacijos gebėjimų vertinimo instrumentas, kuris leidžia identifikuoti ir vizualiai aiškiai pateikti šių vaikų silpnąsias ir stipriąsias socialinės komunikacijos sritis, planuoti jų ugdymo turinį bei fiksuoti ugdymo(si) pasiekimus. Antroji seminaro dalis buvo skirta pristatyti seminaro dalyviams intensyvios terapijos požiūrio esmę, principus ir taikymo galimybes, ugdant vaikus, turinčius autizmą. Seminare diskutuota apie terapijos bei ugdymo sampratą, jų ryšį. Klausimų kilo ir diskutuojant apie logopedo darbo prioritetus.

Seminaro dalyvių atsiliepimai: "Šis seminaras itin naudingas - ne vien teorija, bet subtilūs, tyrimais pagrįsti praktiniai patarimai, kurių nerasi teoriniuose tekstuose. <...> Aktuali tema, įdomūs lektoriai ir jų medžiaga... Daug peno apmąstymams ir pritaikymui kasdieniniame darbe. <...> Pažiūrėta į šią temą kitu kampu."

Lektorių atsiliepimai: "Seminaro dalyviai pasirodė suinteresuoti... labai rimtai nusiteikę. Akivaizdu, kad labai įsigilinę į šią temą. Mums pasirodė, kad logopedai įgijo naują supratimą... ko gero, apie mūsų pristatomus požiūrius ir nebuvo girdėję. Klausimai, kylantys Lietuvos specialistams, aktualūs ir mūsų šalyje... mes kalbamės "ta pačia kalba". Džiaugiamės, turėję galimybę pasidalyti savo patirtimi.

  

  

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com