2016m. kovo 7 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko šventinis-edukacinis renginys „Misija - logopedas", skirtas Europos logopedų dienai paminėti.

Renginį organizavo Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros dėstytojai ir Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) nuolatinių bakalauro studijų 3 k. studentės, Lietuvos logopedų asociacija.

Renginio tikslas -  paminėti Europos logopedo dieną, siekiant vykdyti informacijos sklaidą apie logopedo profesiją, logopedo darbo ir logopedijos studijų galimybes Šiaulių universitete, studentams, dėstytojams ir logopedams-praktikams dalijantis patirtimis. 

Šventiniame renginyje būsimus logopedus (1-4 kursų studentus) ir ilgus metus praktikoje dirbančius logopedus (UMSG fakulteto, Specialiosios pedagogikos katedros socialinius partnerius) bei logopedijos dalykų dėstytojus su profesine švente pasveikino LLA pirmininkė dr. D. Kairienė, kviesdama pamąstyti apie logopedų profesinės praktikos ypatumus, logopedų misiją, profesinės veiklos savitumą ir bendrumą, dirbant skirtingose institucijose. 

Logopedės ekspertės, logopedijos dalykų dėstytojos S. Denikytė ir D. Šukienė renginio dalyviams papasakojo apie savo asmenines darbo (ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, mokykloje ir privačiame logopedo kabinete) patirtis, Respublikinės Šiaulių ligoninės logopedė I. Judienė pasidalijo savo mintimis apie logopedo darbo ypatumus reabilitacijos specialistų komandoje. 

Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) studijų programos studentės (J. Grigėnaitė. E. Vaičkutė ir V. Ališkevičiūtė) pasidalijo logopedijos studijų, pagal Erasmus+ studentų mainų programą Thomas More koledže, patirtimi. Vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys edukologijos krypties bei logopedijos studijomis, turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) studijų programą, kurią pristatė Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc.dr. L. Miltenienė. 

      

Studentės (V. Ališkevičiūtė, K. Leonaitė, E. Dargytė) parengė video medžiagą "Klausimėlis: kas yra logopedas?", kurioje renginio dalyviai galėjo sužinoti ką apie logopedo profesiją išmano Šiaulių miesto gyventojai ir užsienyje gyvenantys miesto svečiai. Į studenčių klausimus atsakinėjo vaikai, besilankantys pas logopedus ir suaugusieji, kurių vaikams teikiama logopedo pagalba. Apie logopedo profesiją samprotavo ir tie, kurie neturėjo jokios bendravimo su logopedu patirties. Video medžiagoje buvo pateiktas tiksliausias atsakymas ir praeivių "atsakymų top trejetukas", kuris negalėjo nesukelti juoko šventės dalyviams. 

Logopedų profesinės šventės pabaigoje studentės (V. Domarkaitė, E. Rimeikytė, A. Kmieliauskaitė, D. Vitkutė) suorganizavo viktoriną "Ne gama, o jeikia", kurioje varžėsi ir savo logopedijos žinias bei "profesinio pasirengimo" (šveplavimo, greitakalbių tarimo, smulkiosios motorikos ir kt.) gebėjimus demonstravo logopedų-praktikų komanda "Stygos", vyresniųjų kursų studentų komanda "Minkštieji liežuvėliai" ir jungtinė pirmųjų kursų studentų bei mokinių komanda: "Žalios ir dar žalesnės". Komandų užduočių atlikimą vertino garbinga komisija (komisijos pirmininkė prof.dr.R. Ivoškuvienė, lekt. E. Elijošius, logopedė ekspertė R. Budrienė ir studentė J. Grigėnaitė), kuri po ilgų diskusijų paskelbė viktorinos rezultatus: "laimėjo logopedų praktikų ir studentų draugystė".  

 

    

 

    

 

Studentės, organizavusios renginį, šventę užbaigė visiems renginio dalyviams netikėta, įspūdinga, malonia ir saldžia staigmena :)

   

 

Renginio video:

https://www.youtube.com/watch?v=5xeWhDWpzhE&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=siauliu_universiteto_

naujienlaiskis_nr_27

 

 

2015m. gruodžio 3 d. ŠU bibliotekoje vyko LLA mokslinė-praktinė konferencija Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo siekiama analizuoti aktualius, su vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimu susijusius, klausimus bei pristatyti Lietuvoje taikomas kalbėjimo ir kalbos vertinimo metodikas. SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotoja Lina Palačionienė ir Psichologijos skyriaus psichologė Vaida Stupurienė pagrindiniame pranešime pristatė vaikų sakytinės kalbos tyrimo metodiką "Urtės ir Motiejaus diena" ir aptarė šios metodikos taikymo galimybes. LLA Tarybos narė, Vilniaus Vaiko raidos centro logopedė Edita Sirvydaitė dalijosi patirtimi taikant Huston'o testą skirtingo amžiaus vaikų kalbai vertinti. Šiaulių miesto logopedės Sigita Denikytė, Regina Budrienė, Eglė Ivanauskaitė-Rimšė pristatė savo parengtą ir išleistą priemonę "5-7m. vaikų sakytinės kalbos vertinimas". Marijampolėje PPT dirbanti logopedė Vida Kvaraciejienė šalies logopedams pateikė metodinę medžiagą, skirtą vaikų kalbos plėtotės lygiui pradiniame ugdymo etape nustatyti.

    

Antroje konferencijos dalyje buvo siekiama pristatyti LLA narių vykdomo ir ŠMM Ugdymo plėtotės centro finansuojamo projekto Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas rezultatus. Šiaulių universiteto lekt.dr. Daiva Kairienė ir dokt. Simona Daniutė pristatė teorinę vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtį, logopedo vertinimo struktūrą, identifikuojant šiuos sutrikimus bei diferencines sutrikimų charaktersitikas. Šiaulių l/d "Žilvitis" ir PPT logopedė ekspertė Gražina Musteikienė pristatė Klausimyno vaikų kalbėjimo motorikai vertinti ir artikuliacijos sutrikimams diferencijuoti konstravimo procesą, struktūrą ir taikymo galimybes.

Projekto rezultatai, siekiant plėtoti logopedų praktiką, publikuojami Metodinėje priemonėje: VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS VERTINIMAS, SUTRIKIMŲ DIFERENCIJAVIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS

    

Konferencija susilaukė didžiulio ne tik LLA narių, bet ir daugelio Lietuvos logopedų susidomėjimo. Renginyje dalyvavo virš 400 logopedų. Visuotiniame LLA narių susirinkime, kuris vyko po konferencijos, dalyvavo tik nedidelė asociacijos narių dalis, nors jame buvo svarstomi LLA nariams itin aktualūs klausimai. 

    

Dėmesio!  Konferencijos dalyvio pažymėjimų teiraukitės miestų Švietimo skyriuose, Švietimo centruose arba Pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Daliai konferencijos dalyvių pažymėjimai išsiųsti į įstaigas. 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com