2016 m. kovo 17d. Rygoje (Latvijoje) vyko seminaras logopedams "Balso lavinimo strategijos"

Seminarą organizavo Latvijos logopedų asociacija. Seminarą vedė didelę patirtį turinti logopedė, Europos logopedų asociacijos vice-prezidentė iš Portugalijos Katarina Olim. Latvijos logopedžių, logopedijos ir muzikos pedagogikos studentų gretas papildė ir Šiaulių universiteto dėstytojos dr. D. Kairienė ir dokt. S. Daniutė bei Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) 3 kurso studentės. Seminare pristatyta balso trakto anatomija ir balso susidarymo fiziologija, balso charakteristikos, išskirti veiksniai, turintys įtakos balso kokybei. Praktinėje seminaro dalyje buvo demonstruojami pratimai taisyklingam kvėpavimui mokyti, kaklo, ryklės raumenims stiprinti / atpalaiduoti, rezonavimui ir artikuliacijai tikslinti. 

 

    

2015m. spalio 24d.  Rygoje (Latvijoje) vyko Baltijos šalių logopedų asociacijų pirmininkų susitikimas. 

Susitikime dalyvavo Baltijos šalių logopedų asociacijų pirmininkai Aaro Nursi, Baiba Trinite ir Daiva Kairienė. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tolesnių Baltijos šalių logopedų kongresų koncepciją; aptariami 3-iojo Baltijos šalių logopedų kongreso, kuris vyks 2016m. balandžio 22-23d. Tartu, Estijoje, organizaciniai klausimai; svarstomos glaudesnio logopedų asociacijų bendradarbiavimo perspektyvos.

 

  

   

2015 liepos 31d.- rugpjūčio 9d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams "Autizmo spektro sutrikimai" (projektas "Magic to communicate")

Mokymuose dalyvavo 8 Lietuvos logopedų asociacijos narės, besidominčios įvairiais vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvertinimo ir pagalbos jiems aspektais.

LLA pirmininkė Daiva Kairienė pristatė Lietuvos logopedų asociacijos veiklos kryptis. Vilniaus Vaiko raidos centro logopedės Edita Sirvydaitė ir Ieva Stankevičiūtė pasidalydamos darbo su vaikais, turinčiais ASD, patirtimi, pristatė pranešimą tema: Specific Approaches to ASD Diagnosis and Therapy in Lithuania.

Praktinius seminarus vedė Ioannis Vogindroukas (Graikija), Dorina Talas (Rumunija), Sarmite Tubele (Latvija), Anna Manovela (Bulgarija). Mokymuose buvo pristatomas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socializacijos ir komunikacijos vertinimo modelis bei internsyvios interakcijos terapija (I. Vogindroukas), dalijamasi informacija apie IKT priemones, taikomas įvairiose Europos šalyse vaikų kalbai ugdyti (D. Talas), analizuojami vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, atvejai, identifikuojant vaikų komunikacijos ir socialinės interakcijos gebėjimus bei rengiant individualų šių vaikų ugdymo planą (A. Manoleva). Mokymų dalyviai turėjo galimybę apsilankyti socialinės reabilitacijos centre Karin dom (https://karindom.org/en/), kuriame teikiamos įvairios paslaugos SUP turintiems vaikams ir jų tėvams. 

Neformaliose mokymų veiklose buvo skiriamas dėmesys ir skirtingų kultūrų pažinimui. Visi mokymų dalyviai pristatė savo šalis, tautinę atributiką, šokius, dainas, valgius. 

Mokymų video: https://youtu.be/-0C3brxBt18.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com