Gegužės 9 d. Portugalijoje (Cascais) vyko kasmetinis CPLOL narių susitikimas. LLA atstovavo Tarybos narės dokt. Simona Daniutė ir dr. Vilma Makauskienė.

Susitikimo pradžioje buvo aptarta nauja CPLOL svetainės struktūra, pristatytos naujienos įvairiose Europos šalyse. Šiuo metu Profesinės praktikos komisijoje veikia 7 darbo grupės. V. Makauskienė dalyvavo logopedo profesijos aprašo kūrimo grupėje. Aprašo tikslai: apibrėžti logopedo specialybę, nurodyti pagrindines veiklos sritis ir kompetencijas, suteikti daugiau informacijos darbdaviams, kitų profesijų atstovams ir vyriausybinėms organizacijoms. Dokumente nurodama, kad logopedo profesinė veikla remiasi etikos ir įrodymais grindžiamos praktikos reikalavimais.

Logopedų rinkimo komisijoje intensyviai diskutuota dėl minimalių standartų logopedijos magistro studijoms Europoje. Taip pat be jau veikiančių darbo grupių buvo sukurta nauja grupė - atnaujinti CPLOL tikslus ir uždavinius ateinantiems trims metams. Į grupės veiklą įsitraukė S. Daniutė.

Vėliau vyko bendras visų CPLOL delegatų susirinkimas, skirtas organizacijos veiklos pokyčiams aptarti. Pagrindinės restruktūrizacijos sritys - finansų valdymas, statutų keitimas, nauji valdybos ir vykdančiųjų atstovų rinkimai, kurie padėtų optimizuoti CPLOL veiklą. Pristatant naują organizacijos modelį pažymėta, kad svarbiausią valdomąją teisę turi logopedų asociacijos, kurios renka CPLOL valdybą, ir generalinė asamblėja. Valdybos nariai priima sprendimus ir deleguoja jų vykdymą reikiamas kompetencijas turintiems šalių atstovams. Numatyta 2019 m. išrinkti naują CPLOL valdybą ir anksčiau veikusias darbo grupes pakeisti pasirinktais specifinės srities ekspertais. Taip pat buvo pristatyta CPLOL finansinė ataskaita.

Susirinkimo pabaigoje delegatai buvo pakviesti į 10-ojo CPLOL kongreso dalyvių pasveikinimą.

Sekantis 2018 m. spalio mėn. CPLOL narių susitikimas vyks Rygoje (Latvijoje).

   

Spalio 21-22 d. Budapešte (Vengrijoje) vyko CPLOL narių susitikimas: Generalinė asamblėja bei darbas Logopedų rengimo ir Profesinės praktikos komisijose.

Generalinės asamblėjos metu balsų dauguma buvo pritarta tolesniam CPLOL veiklos restruktūrizacijos plano įgyvendinimui. Susitikime Europos logopedų profesinių asociacijų nariai buvo susipažinti su 2018 m. gegužės 10-12 d. Cascais (Portugalijoje) vyksiančio 10-ojo CPLOL kongreso „Efektyvumas. Kalbėjimo ir kalbos terapija. Mokslas. Praktika“ aktualijomis.

Profesinės praktikos komisijoje buvo plėtojama ankstesniuose susitikimuose pradėta veikla, t.y. atnaujinamas Logopedo profesijos aprašas (angl. Professional profile). Šioje darbo grupėje LLA atstvavo Tarybos narė dokt. Simona Daniutė. 

Logopedų rengimo komisijoje, kurioje LLA atstovauja dr. Daiva Kairienė, inicijuotas naujas projektas Bendrasis logopedų profesinis rengimas (angl. Common professional training framework), kuris laikomas itin reikšmingu, siekiant logopedų rengimo kokybės ir vienovės Europoje.

CPLOL veiklos analizės grupėje, kurioje dalyvauja dr. Daiva Kairienė, buvo tobulinamas ir detalizuojamas naujas CPLOL struktūros ir veiklos modelis.

Pasibaigus CPLOL narių susitikimui Vengrijos logopedų asociacija visus logopedų profesines asociacijas atstovaujančius narius pakvietė pasigrožėti naktinio miesto panorama, plaukiojant laivu Dunojaus upe. 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com