2015m. spalio 17-18d. Prahoje (Čekija) vyko CPLOL narių susitikimas.

Dr. Daiva Kairienė, atstovavo LLA Europos logopedų asociacijoje. Susitikime itin didelis dėmesys skirtas šiuo metu Europoje itin aktualiam pabėgėlių klausimui svarstyti. CPLOL prezidentė Michelle Kaufmann-Meyer inicijavo diskusijas Profesinės praktikos ir Logopedų rengimo komisijose, kuriose diskutuota apie CPLOL poziciją šiuo klausimu.  

Logopedų rengimo komisijoje darbas, kaip įprasta, vyko grupėse. Komisijoje vykdomi šie projektai: 1) terminologijos grupėje rengiamos rekomendacijos dėl logopedų darbo veiklos apibrėžties ir analizuojamos sąvokos, kurios yra vartojamos kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įvardyti, skirtingose Europos šalyse; 2) interprofesinio rengimo grupėje siekiama identifikuoti interprofesinio mokymo(si) formas, elementus, analizuojant logopedų rengimo programas ES šalyse; 3) statistikos grupėje pristatyti 2013m. apklausos duomenys apie įvairias logopedų rengimo programas Europoje; 4) siekiant atskleisti kiek NetQues parengtų minimalių logopedų rengimo standartų laikomasi logopedų rengimo programose, planuojama vykdyti logopedijos studentų ir dėstytojų apklausą; 5) pradėtas vykdyti naujas projektas apie logopedo darbo kokybės matavimą, siekiant pateikti rekomendacijas dėl logopedinės terapijos trukmės, taikomų sutrikimų įveikimo požiūrų skirtingų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atvejais. 

Profesinės praktikos grupėje šiuo metu vykdomi projektai: 1) analizuojamas telepraktikos logopedijoje konceptas, remiantis teorinių šaltinių analize bei logopedų praktine patirtimi, siekiama apibrėžti telepraktiką logopedinės pagalbos kontekste; 2) bendradarbiavimu grįstos praktikos grupėje renkami gerosios, bendradarbiavimu grįstos praktikos pavyzdžiai; 4) daugiakalbystės projekte siekiama apibrėžti logopedo vaidmenį dirbant su daugiakalbiais vaikais; 5) Europos logopedų dienos grupė organizavo plakatų, parengtų Europos logopedų dienai paminėti, konkursą. Maltos pasiūlytas plakatas dispraksijos tematika, slapto balsavimo būdu išrinktas rekomenduojamu platinti įvairiose šalyse, siekiant šviesti visuomenę apie vaikų dispraksiją. 

 

    

2015 gegužės 7 d. Florencijoje (Italija) vyko CPLOL narių susitikimas

Dr. Daiva Kairienė, atstovaujanti LLA Logopedų rengimo grupėje, dalyvavo Europoje logopedų vartojamos sąvokos kalbėjimo ir kalbos sutrikimams apibrėžti darbo grupės veikloje. Darbo grupėje buvo analizuojami Europos šalyse atliktos logopedų apklausos duomenys, formuluojamos rekomendacijos Logopedo profesijos aprašui (angl. Professional Profile) tikslinti. Susitikime buvo rengiamas darbo grupės narių pranešimas Diversity in Terminology: In Quest of a Common Denominator, kuris buvo pristatytas 9-ajame CPLOL Europos logopedų kongrese, apskrito stalo diskusijoje.

Dr. Vilma Makauskienė, atstovaujanti LLA Logopedų praktikos grupėje, dalyvavo daugiakalbystės darbo grupėje. Buvo nagrinėjami daugiakalbių vaikų vertinimo kriterijai, logopedinės pagalbos kryptys, aptariamas daugiakalbių vaikų, turinčių specifinį kalbos sutrikimą, atpažinimo ir įveikimo modelis. Profesinės praktikos grupėje buvo analizuojama dar keletas temų - telemedicina, Europos logopedo diena, bendradradbiavimas ir skirtingų šalių ekonominė situacija.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com